Kategorie
Aktualności

Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej (Kolbuszowa)

W dniu dzisiejszym mieliśmy ogromną przyjemność przeprowadzić warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy 1c, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej.
„Dzieci poznały zasady niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, nabyły praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Wszyscy bardzo dobrze poradzili sobie wykonując reanimację na manekinach, układając osobę w pozycji bezpiecznej oraz poprawnie odpowiadając na liczne pytania. Nagrodą dla dzieci oprócz nabytej wiedzy i umiejętności, były również kamizelki, opaski odblaskowe oraz kubeczki. Były to bardzo cenne warsztaty dla uczniów. „

Kategorie
Aktualności

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli (Wola Ociecka)

Szkolimy…pozdrawiamy Was serdecznie…
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
O bezpieczeństwie… o udzielaniu pomocy…

Kategorie
Aktualności

Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej (Zdżary)

Pomagamy i uczymy pomagac👷‍♂️👷‍♀️👲
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece – Szkoła Filialna w Zdżarach

Kategorie
Aktualności

Koordynator ds. BHP – kiedy i po co? zapoznajcie się…warto!!!

Koordynator ds. BHP – kiedy i po co? zapoznajcie się…warto!!!

Jeśli jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: współpracować ze sobą,  wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników oraz informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac. Tak brzmi artykuł 208 kodeksu pracy. Cóż to właściwie oznacza?

Pracodawca, na którego terenie wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom informacje o zagrożeniach, a także działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadkach awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do przekazania informacji  o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Obowiązki te mają na celu stworzenie spójnego systemu organizacyjnego, który przeciwdziałałby naruszeniom przepisów i zasad bhp na styku działalności dwóch czy większej liczby pracodawców.

Koordynator ds. BHP ma zapewnić jednolity nadzór i być gwarancją przestrzegania przepisów bhp w miejscu pracy. Powinien on zostać wybrany przed przystąpieniem do wykonywania prac przez pracowników w tym samym miejscu. Zadaniami koordynatora powinna być współpraca w zakresie bhp ze wszystkimi pracodawcami oraz ze służbami bhp poszczególnych pracodawców. Koordynator ma też prawo do wydawania poleceń, których celem jest poprawa warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp. Odpowiedzialność koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy będzie się sprowadzała przede wszystkim do odpowiedzialności porządkowej na podstawie kodeksu pracy. Odpowiada on przed pracodawcą za niedopełnienie swoich obowiązków.

Koordynator nie może dopuścić do wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników, musi niezwłoczne powstrzymać prace, gdy stwierdzi takie zagrożenie, a także musi odsunąć od pracy osoby nieprzestrzegające przepisów BHP.

Koordynator, współpracując z poszczególnymi pracodawcami, ma możliwość korygowania na bieżąco nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pracowników. Może również proponować wprowadzenie rozwiązań natury organizacyjnej, które wpłyną na poprawę pracy w jednym miejscu..

Prawo nie stanowi jasno, kto powinien być koordynatorem. Osoba ta z całą pewnością musi mieć doskonałą znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy. Zgodnie z opinią PIP osoba ta musi być stale w danym miejscu pracy.

Powołanie koordynatora nie zwalnia z odpowiedzialności pracodawców za dopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy to właśnie pracodawca odpowiada za stan bhp w miejscu pracy.

Kategorie
Aktualności

[Relacja] II WYCIECZKA BIEGOWA z okazji 2-lecia działalności Fundacji Centrum Animacji Społecznej

Dnia 27.10.2018 r. odbyła się II wycieczka biegowa z okazji 2-lecia działalności Fundacja Centrum Animacji Społecznej .
Cieszymy się bardzo, że mogliśmy być partnerami tego niezwykłego wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją opublikowaną przez Fundację: https://www.facebook.com/151600901985535/posts/519451195200502/

Dodatkowo mamy przyjemność zaprosić Państwa to przeglądnięcia fotorelacji z tego też wydarzenia:

(po kliknięciu na poniższe zdjęcie, otworzy się cała fotorelacja)

Kategorie
Aktualności

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla Trenerów Personalnych (Lublin)

Dziś toboły powędrowały do Lublina…
Wyższa Szkoła Trenerska – Krzysztof Stolarczyk o bezpieczeństwie pierwszej pomocy dla przyszłych Trenerów Personalnych👍

Kategorie
Aktualności

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” (Sędziszów Małopolski)

I kończymy dzień pracy w świetnej atmosferze, przesympatyczne Panie😊🍰
Dziękuję za zaproszenie.

Kategorie
Aktualności

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli (Kozodrza)

Szkolimy…ćwiczymy, ćwiczymy…szkolimy…
Bezpiecznie i zawsze do celu…
Fajna atmosfera…dzięki👍😊😉
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozodrzy

Kategorie
Aktualności

Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej (Kozodrza)

Za oknem pogoda nie dopisuje, ale u nas humory znakomite…🤭🤣😉
o bezpieczeństwie, o pomocy na poważnie i z uśmiechem na twarzy…👷‍♀️👷‍♂️👲
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozodrzy

Kategorie
Aktualności

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli (Łączki Kucharskie)

Z miłą chęcią wręczam zaświadczenia po ukończonych szkoleniach, wiedząc, że uczestnicy są zadowoleni i gotowi do działania. Pozdrawiamy 👍😊
Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich