URLOP NA ŻĄDANIE

URLOP NA ŻĄDANIE

Urlop na żądanie w 2020 r.Podstawą prawną do ubiegania się o urlop na żądanie jest art. 167.2 Kodeksu pracy. Zgodnie z aktualnym na 2020 r. stanem prawnym pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu na żądanie pracownika i w ustalonym przez niego terminie. Dotyczy to...

WYPADEK UCZNIA W SZKOLE

Jakie warunki musi spełnić zdarzenie/incydent w szkole, by uznać je za wypadek ucznia? Jaki jest schemat postępowaniu przy wypadku ucznia w szkole? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i...