Kategorie
Aktualności

BEZPIECZNE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Grudzień jest okresem gorączkowych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i powitania Nowego Roku. W tym czasie „ogólnego roztargnienia” bardzo często dochodzi do różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń.

O czym należy pamiętać przygotowując mieszkania i domy na Święta?

Najczęściej do pożarów w okresie przedświątecznym dochodzi z powodu nierozwagi, pośpiechu czy zaniedbania. Przygotowując świąteczne dania nie należy zostawiać ich bez nadzoru na włączonym gazie czy kuchence elektrycznej. Pozostawienie bez dozoru rozgrzanych urządzeń elektrycznych (kuchenek gazowych, elektrycznych, piekarników i opiekaczy), a także przeciążenia instalacji elektrycznej, spowodowane włączeniem nadmiernej ilości odbiorników elektrycznych, są najczęstszymi przyczynami pożarów.

Dekorując świątecznymi ozdobami i lampkami mieszkania czy domy należy mieć na uwadze bezpieczeństwo własne, rodziny i sąsiadów. Zewnętrzne świąteczne oświetlenie domu i stojących w ogrodzie świerków, jodeł czy krzewów może okazać się niebezpieczne w przypadku, gdy nie jest przystosowane do używania w warunkach zewnętrznych. Kolorowe lampki nie mające odpowiedniej izolacji mogą po namoknięciu na deszczu czy śniegu spowodować zwarcie instalacji elektrycznej lub porażenie prądem. Nie należy pozwalać na odpalanie „zimnych ogni” przez dzieci bez nadzoru osób dorosłych, gdyż wytwarzają one wysoką temperaturę i mogą spowodować pożar bądź oparzenia. Pamiętajmy też, aby zawsze trzymać zapałki i zapalniczki w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Drzewko choinkowe w domu należy ustawić w bezpiecznej odległości (wg przepisów minimum 60 cm) od kominków, pieców, grzejników itp. oraz zasłon i firanek. Zarówno naturalna jak i sztuczna choinka są materiałami łatwopalnymi. Na choinkach nie należy zapalać świeczek palących się otwartym ogniem. Świeczek i świeczników nie należy również ustawiać zbyt blisko choinek i innych materiałów palnych oraz nie dopuścić do zapalenia się ozdób nałożonych na świeczniki.

Wybierając się na przedświąteczne zakupy: samochód parkuj w bezpiecznych miejscach, jeżeli jest to możliwe korzystaj z parkingów strzeżonych, unikaj miejsc odludnych, słabo oświetlonych, po dokładnym zamknięciu drzwi i okien w samochodzie, włącz alarm a kluczyki schowaj w wewnętrznych kieszeniach ubrania, sprawdź czy w samochodzie na widocznym miejscu nie leżą wartościowe rzeczy lub torby z zakupami nie chowaj większej ilości gotówki w jednym miejscu – na zakupy weź tylko tyle pieniędzy, ile rzeczywiście potrzebujesz, nie trzymaj ważnych dokumentów oraz cennych przedmiotów w tylnych kieszeniach spodni, torebkę trzymaj zawsze przed sobą, zachowaj czujność w miejscach gdzie panuje tłok, zwracaj uwagę na osoby, które Cię popychają lub poszturchują, poinformuj ochronę sklepu lub policję o podejrzanie zachowujących się osobach nie kupuj na bazarach i targowiskach alkoholu niewiadomego pochodzenia może być skażony.

Kupując w Internecie: sprawdzaj wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje, opinie kupujących, chroń swoje dane osobowe i hasła dostępu, nie wysyłaj nikomu kserokopii swoich dokumentów, uważaj na „super okazje” nie zawsze to co widoczne na zdjęciu musi być takie samo w rzeczywistości, bądź szczególnie ostrożny w przypadku zakupów okazyjnych towarów za granicą, nigdy nie wysyłaj pieniędzy zaliczkowo, porównuj oferty, podobnie jak w tradycyjnym handlu należy porównać ceny, ustal od razu sposób zapłaty, najbezpieczniejszy jest „za pobraniem”, czyli po otrzymaniu przesyłki, pamiętaj, że najpewniejszy jest odbiór osobisty towaru, jednak na takie spotkanie warto wybrać się z drugą osobą, dokładnie czytaj opis wystawionego przedmiotu, warunki gwarancji i dostawy, wchodząc na stronę konkretnego sklepu sprawdź czy można skontaktować się z nim w inny sposób. Rzetelni właściciele sklepów często podają swój adres stacjonarny, czy numer telefonu.

Gdy padłeś ofiarą oszusta: poinformuj jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeństwa danego serwisu, zbierz wszystkie dane dotyczące sprzedającego uzyskane zarówno od niego jak i od operatora serwisu, zachowaj wszystkie dokumenty związane z transakcją, tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję e-mailową itp. zachowaj jeśli posiadasz inne dowody – opakowanie paczki, listu itp., zgłoś się wraz z powyższymi dokumentami do najbliższej jednostki Policji.

Porządki: podczas sprzątania pamiętaj o zamykaniu drzwi od mieszkania, złodzieje wykorzystując naszą nieuwagę mogą dokonać kradzieży torebek z dokumentami i pieniędzmi leżącymi w przedpokoju

Czas wolny od szkoły (przerwa świąteczna): przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa w kontakcie z osobą nieznajomą, psem, przyjmowaniem poczęstunków od obcych, itp. jeśli ten wolny czas dziecko spędza w Internecie przypomnij zasady bezpiecznego korzystania z tego medium, nie informowania „znajomych” o sprawach rodzinnych, nie zawierania internetowych znajomości, itp.

Kategorie
Aktualności

Półkolonie w szkołach podstawowych – wytyczne MEN, MZ i GIS

W czasie ferii zimowych (4-17 stycznia 2021 r.) będzie możliwość organizacji półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. Zajęcia będą mogły być prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów.

Zajęcia mogą organizować zarówno szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień współpracowały z placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np. organizacje pozarządowe. Taki wypoczynek musi być zgłoszony do bazy prowadzonej przez MEN wypoczynek.men.gov.pl.

Półkolonie dotyczą:

 • uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
 • uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.

Półkolonie będą mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe za zgodą dyrektora szkoły lub placówki (art. 86 Prawa oświatowego). Są to stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Bezpieczeństwo podczas półkolonii – wytyczne sanitarne MEN, MZ, GIS

W wytycznych zostały opisane m.in. obowiązki rodziców/opiekunów prawnych uczestników półkolonii, warunki pobytu (w tym maksymalna liczebność grupy do 12 osób), założenia organizacyjne półkolonii. W materiale znalazły się również kwestie związane z wyżywieniem, higieną, transportem uczestników, realizacją programu czy kadrą półkolonii, a także opis procedur zapobiegawczych związanych z infekcją dróg oddechowych uczestnika i kadry półkolonii oraz postępowaniem w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii
w szkołach podstawowych

Półkolonie są organizowane dla:

 • uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
 • uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

Półkolonie mogą być zorganizowane TYLKO na terenie szkoły lub placówki.Półkolonie mogą być organizowane przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe za zgodą dyrektora szkoły lub placówki (na podstawie art. 86 Prawa oświatowego). Są to stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Celem wdrażanych wytycznych jest:

 • wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci uczestniczących w półkoloniach;
 • minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu
  dla uczestników półkolonii oraz ich rodziców/prawnych opiekunów;
 • ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły lub placówki w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
 • kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego,
  w tym zapewnienie opieki i wychowania.

Wytyczne dla organizatorów półkolonii – podział

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii.
 3. Procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii.
 4. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii

Uczestnicy półkolonii

 1. Wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Zapoznali się z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków udziału
  i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii

 1. Zapoznali się z wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.
 2. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację.
 3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli  u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).
 4. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
  W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,

d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 • Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie
  tej decyzji z lekarzem prowadzącym.
 • Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii

Warunki pobytu

 1. Półkolonie mogą być organizowane tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej) i warunki sanitarne.
 2. Na cele półkolonii mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego.
 3. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczestników i wychowawców)*.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

 • Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Skład grupy nie ulega zmianie.
 • Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.
 • W godzinach trwania półkolonii w szkole nie mogą odbywać się inne zajęcia.
 • W grupie może przebywać do 12 uczestników. Przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika.
 • Należy ograniczyć do minimum spotykanie się grup uczestników w przestrzeniach wspólnych, np. wprowadzić indywidualny dla każdej grupy plan rozpoczynania półkolonii oraz korzystania z pomieszczeń wspólnych.
 • Szkoła musi dysponować miejscem, które umożliwia zapewnienie izolacji osobom
  z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych (możliwość zachowania 2 m odległości od innych osób).
 • Podczas korzystania z pomieszczeń sanitarnohigienicznych obowiązuje dystans społeczny.
 • Organizator półkolonii przygotowuje i upowszechnia regulamin półkolonii, uwzględniając specyfikę szkoły oraz rodzaj zaplanowanych zajęć zatwierdzonego programu, zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz obowiązujące przepisy prawa.
 • Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 • Organizator półkolonii zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników półkolonii.
 • Personel oraz uczestników półkolonii – jeżeli rodzicie tego nie zapewnili – należy zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej.
 • Organizator półkolonii ma obowiązek zapewnić uczestnikom półkolonii dostęp do opieki medycznej.
 • Kadra półkolonii powinna znać i stosować wytyczne oraz obowiązujące przepisy prawa dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID- 19.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i regularnie je uzupełniać. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
 • Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla grupy uczestników) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku innych termometrów konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

Wyżywienie

 1. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu.
 2. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.
 3. W czasie posiłku w stołówce poszczególne grupy nie powinny się ze sobą kontaktować ani siedzieć przy tych samych stolikach.
 4. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli placówka nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniana jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
 6. Należy stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
 7. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość pomiędzy stanowiskami pracy. Powinna ona wynosić co najmniej 1,5 m. Jeżeli ze względu na charakter działalności nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości, wówczas należy zapewnić środki ochrony indywidualnej.
 8. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 9. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami zakażonymi oraz nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 10. Personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej nie powinni kontaktować się z uczestnikami i kadrą półkolonii poza niezbędnymi czynnościami.
 11. Personel kuchni podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą półkolonii powinien zasłaniać usta i nos (maseczka lub przyłbica).
 12. Personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej mają obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk.
 13. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna).
 14. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Transport uczestników

Dojazd na miejsce półkolonii oraz korzystanie w trakcie półkolonii z komunikacji publicznej powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dotyczącymi transportu. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z transportu indywidualnego.

Założenia organizacyjne półkolonii

 1. Organizator zapewnia na terenie obiektu stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie półkolonii.
 2. Jeżeli organizator półkolonii zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C, kaszel, duszność, powinien odizolować dziecko w odrębnym lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Następnie organizator niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Wszelkie ewentualne kontakty powinny odbywać się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych.

Realizacja programu

 1. Program półkolonii powinien być realizowany w szkole lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Wyłączone z programu powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. Można korzystać z oferty placówek oświatowo-wychowawczych z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.
 3. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 4. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać, umyć lub dezynfekować.
 5. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych.
 6. Sale do prowadzenia zajęć muszą być często wietrzone oraz regularnie sprzątane i dezynfekowane.
 7. Zaleca się taki dobór aktywności dla uczestników, który nie zwiększy ryzyka przenoszenia zarazków drogą kropelkową.

Higiena

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to wszyscy uczestnicy, szczególnie po przyjściu do miejsca organizacji półkolonii, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 3. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych,
  w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Jeśli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny (inny niż organizator półkolonii), należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły.

Kadra półkolonii

 1. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii, w tym kierownik i wychowawcy półkolonii, instruktorzy, personel szkoły, nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te nie mogą realizować zajęć, jeśli ich domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Organizator jest zobowiązany przygotować i zapoznać kadrę półkolonii z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.  W przypadku wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie koronawirusa (+48 22 25 00 115) w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 3. Organizator jest zobowiązany umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów na infolinię do służb medycznych.
 4. Organizator powinien przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników półkolonii.
 5. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub izolacji.

Procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby

 1. Jeśli u uczestnika, kadry lub innego pracownika szkoły wystąpią niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, kierownik półkolonii lub wskazana przez niego osoba niezwłocznie odizoluje tę osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz w przypadku:
 2. uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z półkolonii (rekomendowany własny środek transportu);
 3. osoby dorosłej – odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do domu, poinformuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika).

W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 • Kierownik półkolonii powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 • Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawy sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 • Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 • Kadra półkolonii powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem w czasie półkolonii.
 • Kadra półkolonii jest zobowiązana powiadomić kierownika półkolonii oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika półkolonii.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia u osoby
z zewnątrz zakażenia koronawirusem

 1. Ustalenie listy kontaktów z osobą z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała osoba z zewnątrz podejrzana o zakażenie, oraz rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty (ze wskazaniem braku pewności czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona).
Kategorie
Aktualności

Jak płonąć🔥ale się nie spalać ???

Szkolenie o stresie…o wypaleniu zawodowym…o tym jak żyć przez 24h na dobę w tych nie łatwych czasach, a także o tym „dlaczego nie warto czekać na bliżej nieokreślony stan gotowości, który pozwoli Nam ruszyć w idealną przyszłość”…

Kategorie
Aktualności

WSPIERAMY WOLONTARIAT

Niech każdy dobry uczynek, dobre słowo wraca do Was i daje Wam satysfakcję, ponieważ „w ofiarowaniu siebie najpiękniejsze jest to, że to, co do nas wraca jest zawsze lepsze od tego, co dajemy”.

Warto ponieważ:

 • Poznajesz nowych ludzi
 • Możesz zmieniać świat i widzieć konkretne efekty
 • Poszerzasz swoje horyzonty – to lepsze niż podróże
 • Wolontariat to niezapomniane przeżycia
 • Wolontariat to radość!
Kategorie
Aktualności

„HO HO HO… MIKOŁAJ JAKIEGO ŚWIAT NIE WIDZIAŁ”– SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM.

Nasze życzenia w dniu dzisiejszym to:”Żyć jak w noc święte­go Mi­kołaja, wierząc, że no­wy dzień jest prezentem”.

Kategorie
Aktualności

3 – GO GRUDNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Z tej okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych życzymy wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom i przyjaciołom wytrwałości, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu, będących udziałem wszystkich osób niepełnosprawnych.

Życzymy Państwu również, aby na trudnej drodze rehabilitacji i odzyskiwania samodzielności nie opuszczało Państwa przekonanie, że niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do realizacji ludzkich pragnień i marzeń.

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawności jest szczególnym świadectwem zmian, jakie dokonały się w świadomości współczesnych społeczeństw, dla których godność każdej osoby, w tym osób niepełnosprawnych, jest źródłem przyrodzonych i niezbywalnych praw każdego człowieka.

Z okazji dzisiejszego święta chcemy również podziękować organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wszystkim ludziom dobrej woli, których praca i poświęcenie sprawiają, że życie osób niepełnosprawnych staje się lepsze i szczęśliwsze.

Kategorie
Aktualności

CZAD – CICHY ZABÓJCA

NIE WIDAĆ – NIE SŁYCHAĆ – NIE CZUĆ

Co roku w sezonie grzewczym wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Dlatego przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w trakcie sezonu grzewczego.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? Lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie zatrucie, nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie, drgawki, utrata przytomności – ciężkie zatrucie. Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? Należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze, rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia, wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112); jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Tlenek węgla (II), potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami. Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.

O dziwo do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, nie mającymi indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne „nie oddycha”; brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii. Czad może powstać także podczas pożaru.

Dlaczego czad jest tak niebezpieczny? Brak sygnałów, które alarmowałyby ludzi o obecności tlenku węgla stanowi istotny czynnik, który przyczynia się do zatrucia czadem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną aż 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Kto jest najbardziej narażony na działanie tlenku węgla? Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Efekty działania czadu, przy takim samym stężeniu, mogą się jednak różnić.Do grupy największego ryzyka należą:- noworodki i niemowlęta (obok normalnej hemoglobiny występuje u nich hemoglobina płodowa, która wiąże dwukrotnie więcej tlenku węgla, niż zwykła hemoglobina),- dzieci,- kobiety ciężarne,- osoby w podeszłym wieku,- osoby z wadami serca oraz chorobami oskrzelowo-płucnymi,- osoby z wadami serca oraz niewydolnością układu oddechowego.Cięższym zatruciom ulegają także osoby wykonujące prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym, które znacznie szybciej, niż podczas odpoczynku, ze względu na zwiększoną częstość i głębokość oddechu, pochłaniają dawki trujące, a nawet śmiertelne.

Jak zapobiec zatruciu? Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.

Pamiętaj aby dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku. Uchyl okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej). Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych. Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby. Użytkuj sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania. Zgodnie z instrukcją producenta kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych. Stosuj urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych żądaj okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację. Systematycznie sprawdzaj ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu. Często wietrz pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnij nawet niewielkie rozszczelnienie okien. Rozmieść czujki tlenku węgla w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu. Nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji. Nie zostawiaj samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte. Nie bagatelizuj takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Kategorie
Aktualności

21 LISTOPADA 2020 r. – DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO.

„MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE”

Myślimy, że osoby, które zetknęły się kiedykolwiek z systemem pomocy społecznej będą zgodne z tym, że praca w ośrodku do łatwych i przyjemnych nie należy. Jest to praca z człowiekiem, który w danej chwili znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie w sposób profesjonalny jest świadczone przez grupę pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnych, również przez asystentów rodziny, psychologów, opiekunów i opiekunek. Ta grupa, o której wspominamy, są to pracownicy, którzy przynajmniej część pracy lub jej całość spędzają w domu podopiecznego, w środowisku podopiecznego. Nie zawsze jest to dom z prawdziwego zdarzenia, czysty i pachnący, ale jest to miejsce, w którym pracuje, w którym stara się ze wszystkich sił pomagać osobom, które w danej chwili znalazły się w tej trudnej sytuacji.

Gratulujemy Państwu wytrwałości, sumienności i pracowitości. To są wyróżniki Waszej codziennej pracy, w której trzeba być blisko ludzi słabych, wymagających pomocy, do których często bardzo trudno jest dotrzeć. Przyjmijcie od nas słowa najwyższego uznania i gorące podziękowania.

Jesteśmy dumni, że możemy z Państwem współpracować.

Kategorie
Aktualności

19 LISTOPADA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI. Powiedzmy razem: NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI!!!

Dzieci najczęściej cierpią w ciszy. Często bywa tak, że nie mają do kogo zwrócić się po pomoc. Dlatego tak ważna jest Twoja reakcja! Nie bądź obojętny na krzywdę dzieci – przerwij ciszę!

https://www.facebook.com/71543004041/posts/10158984244149042/

Kategorie
Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO A NAUKA ZDALNA – DWA PLECAKI

ps. plecak życia prywatnego i plecak szkolny z podręcznikami…

W czasie izolacji i zdalnego nauczania wzrasta rola nie tylko komputerów i smartfonów, ale i komunikatorów internetowych. Oprócz swoich zalet mają one także sporo wad…

Spróbujmy przyjrzeć się temu bliżej, gdyż temat jest niezwykle ważny na wielu płaszczyznach dot. bezpieczeństwa.

Jest to niekomfortowa sytuacja dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci. Sytuacja zawodowa opiekunów pracujących zdalnie (często na Home Office) połączona z np. dwójką dzieci, którzy są objęci nauczaniem zdalnym, daje nam naprawdę trudną do ogarnięcia sytuację. Fizycznie jak i psychicznie.Bardzo często stanowiska do nauki zdalnej nie są przystosowane w odpowiedni sposób do wielogodzinnej pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych dzieci i młodzieży, których kości i stawy są w okresie szybkiego wzrostu i formowania, a każda wada postawy może mieć wieloletnie negatywne skutki dla ich dalszego rozwoju i funkcjonowania w dorosłym życiu.

Zła pozycja do siedzenia (bywa, że uczniowie siedzą na kanapie trzymając laptopa na kolanach) może powodować między innymi: problemy z postawą, bóle pleców, szyi a nawet nadgarstka, problemów ze wzrokiem.

Ergonomia (czyli dostosowanie stanowiska, środowiska pracy i zorganizowanie jej w taki sposób, by wykorzystać możliwości psychofizyczne organizmu, jednocześnie nie przeciążając jego i nie narażając na dyskomfort i problemy zdrowotne) jest tutaj kluczowa. Warto więc zmodyfikować stanowisko do nauki zdalnej dla dzieci.Kluczowe jest tutaj: biurko z regulowaną wysokością, umożliwiające wygodne pisanie na klawiaturze, wygodny fotel (najlepiej z podnóżkiem), umożliwiającym stabilne podparcie ciała, oświetlenie, które nie obciąża oczu, ustawienie monitora w odległości 50-70 cm od dziecka i wysokości górnej krawędzi nieco poniżej linii wzroku. Taka pozycja nie wymusza odchylania głowy, przez co zapobiega bólom karku, sprzęt i akcesoria w zasięgu ręki dziecka. Jeśli nie możemy pozwolić sobie na realizację wszystkich wyżej wymienionych elementów postarajmy się chociaż o odpowiedni fotel, który zapewni dziecku prawidłową postawę przy komputerze i będzie chronił je przed deformacjami kręgosłupa i bólami obciążeniowymi.

Ważne!!!, aby dziecko przestrzegało zasad dotyczących przerw. Niech odejdzie w tym czasie od komputera i wykorzysta ten czas na ruch. Wpłynie to dobrze nie tylko na jego samopoczucie, ale także na kręgosłup.

Warto też zwrócić uwagę na inne problemy, które mogą wynikać z nauczania zdalnego:

 • Uzależnienie od komputera oraz internetu – w czasach, gdy ogromna część naszego życia jest związana z wielogodzinnym obcowaniem z komputerem, należy zwracać szczególną uwagę na ilość godzin spędzanych przed ekranem przez nasze pociechy i kontrolować interesujące je treści, odwiedzane strony. Jest to szczególnie ważne ze względu na możliwość szybkiego uzależnienia się od świata internetowego, na które młode organizmy są szczególnie podatne. Pamiętajmy, że leczenie tego rodzaju uzależnienia będzie bardzo trudne, chociażby ze względu na fakt, że komputery i internet są dla nas często podstawowym narzędziem nauki i pracy.
 • Ochrona danych osobowych, wizerunku oraz cyberprzemoc – to kolejne, ważne aspekty dotyczące nauki zdalnej. Pamiętajmy, że w trakcie zajęć online uczniowie nie są zobowiązani do włączania kamerek, ze względu na prawo do ochrony wizerunku. Wiele dzieci także odczuwa lęk przed pokazywaniem swojej trudnej sytuacji materialnej, itp. Zdarzają się sytuacje, że niektórzy uczniowie wykorzystują to prawo w negatywny sposób i w trakcie zajęć online wyciągają telefony komórkowe, aby zrobić zdjęcia i filmiki swoim koleżankom, kolegom lub nauczycielom wykorzystywane później do ośmieszania, szykanowania znajomych ze szkolnej ławki. Do praktyk tych może dochodzić na specjalnie tworzonych grupach na portalach społecznościowych. Zagrożenia wynikają też z braków sprzętowych. Nauczyciele oraz uczniowie pracują w 99% na własnych komputerach, które bardzo często nie mają niezbędnych programów antywirusowych. W związku z powyższym istnieje zagrożenie wycieku danych chronionych.
 • Problemy z organizacją, motywacją i koncentracją – uczniowie w okresie sprzed nauczania zdalnego uczestniczyli w zajęciach, które wyznaczały rytm i ramy czasowe do wszystkich wykonywanych codziennie czynności. Edukacja zdalna i idąca za tym izolacja wymusiły na nich zmiany w harmonogramie dnia. Część uczniów zaczęła mieć trudności w zagospodarowaniu sobie czasu, a przez to w systematycznym wypełnianiu obowiązków. Motywacja do nauki zmalała. Zauważalny jest spadek koncentracji na zadaniach. Klasa, w której prowadzone były zajęcia nie miały tyle bodźców, co pokój w domu. Wiele przedmiotów, a także domowników, rozprasza uczniów podczas nauki zdalnej.
 • Sytuacja uczniów niepełnosprawnych – duża grupą uczniów, na których wpływ ma nauczanie zdalne, są dzieci niepełnosprawne. Do tej pory miały one w trakcie lekcji wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie, tzw. nauczyciela wspomagającego, który wspierał ich w wykonywaniu zadań i wyjaśnianiu relacji interpersonalnych. Na chwilę obecną indywidualizacja procesu nauczania oraz dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia jest utrudniona, a dzieci zwłaszcza ze spectrum autyzmu pozbawione najważniejszej formy terapii, czyli kontaktów rówieśniczych stymulujących ich rozwój społecznych.
 • Problemy w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Izolacja od rówieśników i duża ilość materiału do samodzielnego opracowania często sprawia, że młodzież zatraca się w wirtualnym świecie. Brak kontaktu z koleżankami i kolegami na szkolnym korytarzu, wspólnie spędzanego czasu po zajęciach, mogą skutkować problemami z nawiązaniem relacji „face to face” w życiu prywatnym oraz w zawodowym.
 • Depresja – Wirtualna codzienność i izolacja jest dla każdego bardzo trudnym okresem. Sytuację tą szczególnie źle znoszą dzieci w wieku szkolnym. Kiedy każdy dzień wygląda tak samo przez ekran monitora komputerowego, kiedy słyszymy tylko głos przyjaciół w telefonie, kiedy każdego dnia słyszymy o nowych obostrzeniach, a wizja beztroskich dni spędzanych z przyjaciółmi wciąż się oddala, możemy czuć się znużeni, zniechęceni, a wręcz sfrustrowani. Jeśli dołączą do tego trudne sytuacje rodzinne ( alkoholizm rodzica, przemoc domowa), przed którymi nie można uciec nawet na chwilę, to sytuacja może wywołać dodatkowo poczucie niemocy, braku wpływu na własne życie, a stąd już niedaleko to znacznego obniżenie nastroju i depresji.Często w czterech ścianach rozgrywa się prawdziwy dramat. Ze statystyk wynika,że przemoc domowa w stosunku do dzieci drastycznie wzrasta.

W tym trudnym momencie ograniczona jest możliwość skorzystania ze wsparcia życzliwego dorosłego (lubianego nauczyciela lub pedagoga szkolnego), który zapewniłby niezbędne wsparcie lub skierowali do właściwego specjalisty.Dla niektórych uczniów problemem może być też trudna sytuacja materialna rodziny i wynikający z tego brak dostępu do obiadu wydawanego na stołówce szkolnej – często jedynego ciepłego posiłku w ciągu dnia.

Takich dzieci naprawdę jest dużo. Często nie wiemy co się dzieje z rówieśnikami naszych dzieci. Wiele dzieci nie ma możliwości nauki zdalnej-nie mają finansów na komputer czy Internet, by dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach. Tak, to się dzieje wokoło nas. Choć każdy mógłby pomyśleć, że w dzisiejszych czasach jest to niemożliwe i każdy ma do tego dostęp.

Zachęcam Was do rozmowy z dziećmi, miejmy oczy i uszy otwarte. Może ktoś obok potrzebuje naszej pomocy. Uważajmy na swoje dzieci, postarajmy się zapewnić im jak najlepsze warunki do nauki zdalnej, by za jakiś czas nie musieć szukać lekarzy od wzroku czy kręgosłupa.Jesteśmy zmęczeni, ale każdy z nas chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Niech ten parasol bezpieczeństwa, rozkładany nad naszymi pociechami, będzie duży, by ochronić je przed wszystkimi zagrożeniami.

Sytuacja jest ciężka, ale damy radę! A w naszych młodych uczniach nadzieja na lepsze jutro!!!