Kategorie
Aktualności

Trenuj z Głogovią

Powyższe wydarzenie to cotygodniowe spotkania pod hasłem „Przybij piątkę z Głogovią” ludzi, którzy nie zaniedbują aktywności ruchowej. Biegają i maszerują z kijkami 5 km w każdą sobotę rano. Zapraszają każdego! Jako Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa Prestige postanowiliśmy uhonorować najszybszego biegacza, a także najszybszych zawodników Nordic Walking specjalnymi statuetkami.

Kategorie
Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

przyjmijcie od nas tych kilka słów wdzięczności:

Dzień Edukacji Narodowej to ważna data nie tylko dla Nauczycieli, Pedagogów, Dyrektorów szkół i placówek oświatowych. To także dzień, w którym Uczniowie, Rodzice i każdy z nas może docenić Waszą ogromną pracę i wielkie zaangażowanie w kształcenie, wychowanie, motywowanie
do rozwoju oraz inspirującą pomoc w odnajdywaniu pasji i wyborze życiowej ścieżki dla kolejnych roczników.

Świat, w którym żyjemy tworzą pokolenia mające w pamięci wybitnych pedagogów, od których czerpały, czerpią i będą czerpać wiedzę i wzorce na dalsze życie. Z okazji tego wyjątkowego dnia pragniemy wyrazić wdzięczność Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi za zaangażowanie w codziennej pracy, której efekty przekładają się nie tylko na postępy i sukcesy Uczniów, ale także na rozwój szkół i placówek oświatowych.

To od Państwa bardzo często zależy rozwój i życie drugiego człowieka, co wymaga ogromnej odwagi, ale również szczególnej empatii i wrażliwości. To Wy prowadzicie również liczne działania prewencyjne w zakresie nauczania, opieki profilaktycznej, która jest niezwykle istotna w nagłych sytuacjach. Państwa zawód bezsprzecznie wymaga obszernej oraz interdyscyplinarnej wiedzy. W tej profesji nie ma bowiem łatwych i oczywistych decyzji.

Służba, którą Państwo wybraliście każdego dnia wymaga poświęcenia i wielu wyrzeczeń, często osobistych. Jako pracownicy jednostek oświatowych wypełniacie na co dzień misję, która jest bliska również nam – służbie BHP. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować za codzienną współpracę.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, proszę przyjąć życzenia dobrego zdrowia, wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Życzymy również, aby służba na danych stanowiskach pracy, była dla wszystkich Państwa niewyczerpanym źródłem satysfakcji.            

Kategorie
Aktualności

Dzień Ratownictwa Medycznego

Dziękujemy za trud ratowania ludzkiego życia…

Kategorie
Aktualności

Próbne ewakuacje

TRWAJĄ PRÓBNE EWAKUACJE W SZKOŁACH 🧯🚒

Zgodnie z § 17.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.