Kategorie
Aktualności

Reagujmy na przemoc

… po prostu reagujmy!

Kategorie
Aktualności

Dni Honorowego Krwiodawstwa

ODDAJĄC KREW – RATUJESZ ŻYCIE ♥️

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Krew jest darem bezcennym, najlepszym jaki może podarować człowiek drugiemu człowiekowi.

Kategorie
Aktualności

Dzień życzliwości 21.11

Wystarczy zsumować uśmiech,
miłe słowo
i ciepłe spojrzenie 😊♥️

„Dziękuję, że jesteś…”,
„Wszystkiego najlepszego…” czy
„Miłego dnia!” – niby proste, znane wszystkim słowa,
a wywołują radość oraz niezapomniany uśmiech na twarzy obdarowanego.
Znajdź się wśród życzliwych nie tylko dzisiaj 

Kategorie
Aktualności

Dzień pracownika socjalnego 21.11

21 listopada to dzień szczególnego wyrazu uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej – TO WASZ DZIEŃ.

Życzymy wszystkim przedstawicielom pomocy społecznej wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów. Niech ta praca daje jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby. Pokaż mniej

Kategorie
Aktualności

Sygnalista w placówce oświatowej?

NOWE PRZEPISY JUŻ OD 17 GRUDNIA

Od 17 grudnia 2021 r. we wszystkich jednostkach publicznych, zatrudniających powyżej 50 pracowników (niezależnie od rodzaju umowy) powstaje obowiązek wdrożenia zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Dotyczy on również publicznych szkół i placówek oświatowych. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można także zapoznać się z projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.Czy dotyczą również szkół i placówek oświatowych?Nowe przepisy stanowią odpowiedź na problem nierównego traktowania tzw. sygnalistów (z języka angielskiego whistleblowers), czyli świadków nieprawidłowości, którzy zdecydowali się na poinformowanie o nich właściwych organów. Efektem ich wprowadzenia ma być poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii, poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm, zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Choć wydawać by się mogło, że w szkołach, czy placówkach oświatowych, jest niewiele obszarów, związanych z prawem unijnym, jednak dotyczy ich co najmniej kilka spośród wskazanych w dyrektywie, m.in.:zamówienia publiczne;bezpieczeństwo transportu;zdrowie publiczne;ochrona prywatności i danych osobowych;bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych.Warto wiedzieć, że sygnalistą może być nie tylko osoba pozostająca w stosunku pracy, czy świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, lecz także były pracownik, kandydat do pracy, stażysta, wolontariusz, rodzic, a nawet osoby trzecie, związane z sygnalistą lub pomagające mu.Co muszą wiedzieć pracownicy?Z punktu widzenia dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, na początkowym etapie, najważniejszym elementem skutecznego wdrażania systemu zgłaszania nieprawidłowości będzie zapoznanie pracowników z celem implementacji nowego rozwiązania, a w szczególności sposobem korzystania z niego. Niedostateczna lub zbyt ogólnikowa informacja może mieć konsekwencje m.in. w postaci przytłaczającej liczby nieuzasadnionych i nieobjętych dyrektywą zgłoszeń. Jednocześnie należy pamiętać, że „sygnalista”, który uzna swoje zgłoszenie za nieskuteczne, a wsparcie pracodawcy za niewystarczające, ma prawo do zgłoszenia zewnętrznego – do właściwych organów, a także podania posiadanej wiedzy do publicznej informacji – np. za pośrednictwem mediów lub Internetu. Sygnalista to nie funkcja społeczna, sygnalista nie otrzymuje wynagrodzenia. Dlatego kluczowe w tym przypadku jest rzetelne przygotowanie swojego zespołu na zmiany.Obowiązki dyrektoraKonieczne będzie zaplanowanie całego systemu zgłaszania naruszeń: dostępnych kanałów, wskazanie osób lub komórki uprawnionej do przyjmowania doniesień, ochrony tożsamości sygnalisty, udzielania mu informacji zwrotnej i prowadzenia rejestru tych spraw. Należy również przygotować regulamin, zawierający wszystkie powyższe instrukcje. Dokument ten podlega konsultacjom ze związkami zawodowymi lub, jeśli w jednostce nie funkcjonuje organizacja związkowa, przedstawicielami pracowników. Czasu pozostało niewiele, a zadań do wykonania bardzo dużo, dlatego warto zapoznać się z tym zagadnieniem już teraz.

Kategorie
Aktualności

Ogólnopolski Dzień Seniora

Drodzy Seniorzy, wkroczyliście w Złotą Jesień Życia…przyjmijcie życzenia zdrowia i wielu lat życia wypełnionego radością

Niezależnie od spadających z kalendarza kartek czujcie się młodzi duchem

Przekazujcie młodemu pokoleniu zgromadzoną mądrość.

Kategorie
Aktualności

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

14 listopada 2021r.
Niepokojące objawy cukrzycy:

✰ wzmożone pragnienie,

✰ częste oddawanie moczu,

✰ utrata masy ciała,

✰ nawracające infekcje układu moczowego,

✰ zmiany ropne na skórze, gojenie się ran,

✰ zaburzenia widzenia,

✰ senność,

✰ wzmożony apetyt,

✰ uczucie ciągłego zmęczenia,

✰ uczucie suchości w ustach.


NIE LEKCEWAŻ ICH!

Kategorie
Aktualności

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości 🇵🇱
„W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze, dla Polaka,
Pozostał Dniem Niepodległości.”

Kategorie
Aktualności

Nordic Walking Zapraszamy na nasze kursy

Akademia Prestige stawia na rozwój. To nasz nadrzędny cel. Instruktor Nordic Walking od dziś jest do Państwa dyspozycji.

Nauka chodzenia z kijkami może być wstępem do rozwoju własnego. Aktywność fizyczna w tej formie nie tylko poprawia samopoczucie, ale wpływa także na samopoczucie nasze i poprawę funkcjonowania całego organizmu.

Zapraszamy do kontaktu!