Akademia PRESTIGE wspiera działalność jednostek oświatowych!!!

Wprowadzony w naszym państwie stan epidemii przewrócił nasze życie do góry nogami. Zamknięcie szkół i przedszkoli i ponowny powolny powrót do nich okupiony był ogromnym stresem i obciążony wielką odpowiedzialnością. Od września b.r. wszystkie szkoły, żłobki, przedszkola, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, funkcjonują w formie stacjonarnej. Jak wiemy, kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowsze metody i technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania relacji rówieśniczych. W porozumieniu z organem prowadzącym oraz osobą wyznaczoną do nadzorowania i dopełnienia wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie jednostek oświatowych, dostosowaliśmy poszczególne jednostki do jak najlepszej realizacji zadań określonych przez MEN.

Wydawałoby się „normalność”? Tylko, że ta dzisiejsza „normalność” jest inna. Szereg wytycznych opublikowanych pod koniec sierpnia przez MEN i GIS, które muszą spełnić dyrektorzy szkół i placówek oraz ich organy prowadzące, ciągnie się w nieskończoność.

Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa Prestige wyszła naprzeciw dyrektorom i pracownikom oświaty. Zebranie wytycznych w wewnętrzne regulacje prawne nie było łatwe. Dyrektorzy otrzymali od nas wzory procedur i załączników, a także ocenę ryzyka zawodowego, które dostosowali do swoich placówek. Jako specjalista ds. BHP przeprowadziłem dziesiątki prelekcji i rozmów, by proces ich wdrażania był jak najbardziej naturalny. Byłem także w stałym kontakcie z organami prowadzącymi jednostki oświatowe, pomagałem podejmować decyzje, nadzorując przestrzeganie wytycznych i obostrzeń. Codzienna kilkukrotna dezynfekcja placówki, zapewnienie środków ochrony osobistej, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i uczniom to teraz „naturalność”. Setki pytań i odpowiedzi, rozwiązywanie problemów telefonicznie, mailowo, osobiście. Trudy dnia codziennego, które potrwają do…?

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców. Zależy nam na tym, aby edukacja dzieci i młodzieży nie została przerwana przez naukę zdalną czy hybrydową, a proces nauczania toczył się stacjonarnie. Wrzesień był trudny, ale dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Potwierdza to wiele uwag pozytywnych po kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy w placówkach, w których pełnimy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.Jestem wdzięczny tym, którzy dzięki swoim działaniom i moim sugestiom opartym na wytycznych GIS i MEN, umożliwiają kontynuowanie kształcenia i obsługi jednostek oświatowych w czasie ograniczeń, obostrzeń i reżimu sanitarnego. Uważajmy na siebie!!!

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

I GALA BOKSU

W dniu 21 maja w Głogowie Małopolskim odbyła się I Gala Boksu. Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige Sp. z o.o. medycznie zabezpieczyła to wydarzenie.

czytaj więCEJ »

Dzień Pielęgniarek i Położnych

DZIĘKUJEMY ZA WASZE SERCA! Najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy na rzecz zdrowia i dobra pacjenta w społeczności lokalnej.

czytaj więCEJ »

Polski Czerwony Krzyż

Serdeczne podziękowania dla Pracowników, Działaczy oraz Wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża za zaangażowanie i pracę jaką na co dzień Państwo wykonujecie w imię zasad Czerwonego Krzyża.

czytaj więCEJ »