Akademia PRESTIGE wspiera działalność jednostek oświatowych!!!

Wprowadzony w naszym państwie stan epidemii przewrócił nasze życie do góry nogami. Zamknięcie szkół i przedszkoli i ponowny powolny powrót do nich okupiony był ogromnym stresem i obciążony wielką odpowiedzialnością. Od września b.r. wszystkie szkoły, żłobki, przedszkola, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, funkcjonują w formie stacjonarnej. Jak wiemy, kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowsze metody i technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania relacji rówieśniczych. W porozumieniu z organem prowadzącym oraz osobą wyznaczoną do nadzorowania i dopełnienia wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie jednostek oświatowych, dostosowaliśmy poszczególne jednostki do jak najlepszej realizacji zadań określonych przez MEN.

Wydawałoby się „normalność”? Tylko, że ta dzisiejsza „normalność” jest inna. Szereg wytycznych opublikowanych pod koniec sierpnia przez MEN i GIS, które muszą spełnić dyrektorzy szkół i placówek oraz ich organy prowadzące, ciągnie się w nieskończoność.

Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa Prestige wyszła naprzeciw dyrektorom i pracownikom oświaty. Zebranie wytycznych w wewnętrzne regulacje prawne nie było łatwe. Dyrektorzy otrzymali od nas wzory procedur i załączników, a także ocenę ryzyka zawodowego, które dostosowali do swoich placówek. Jako specjalista ds. BHP przeprowadziłem dziesiątki prelekcji i rozmów, by proces ich wdrażania był jak najbardziej naturalny. Byłem także w stałym kontakcie z organami prowadzącymi jednostki oświatowe, pomagałem podejmować decyzje, nadzorując przestrzeganie wytycznych i obostrzeń. Codzienna kilkukrotna dezynfekcja placówki, zapewnienie środków ochrony osobistej, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i uczniom to teraz „naturalność”. Setki pytań i odpowiedzi, rozwiązywanie problemów telefonicznie, mailowo, osobiście. Trudy dnia codziennego, które potrwają do…?

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców. Zależy nam na tym, aby edukacja dzieci i młodzieży nie została przerwana przez naukę zdalną czy hybrydową, a proces nauczania toczył się stacjonarnie. Wrzesień był trudny, ale dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Potwierdza to wiele uwag pozytywnych po kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy w placówkach, w których pełnimy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.Jestem wdzięczny tym, którzy dzięki swoim działaniom i moim sugestiom opartym na wytycznych GIS i MEN, umożliwiają kontynuowanie kształcenia i obsługi jednostek oświatowych w czasie ograniczeń, obostrzeń i reżimu sanitarnego. Uważajmy na siebie!!!

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

BEZPIECZEŃSTWO

Mistrzostwa Świata – WKSF World Championship Kettlebell Sport. W dniach 6-9 czerwca miasto Rzeszów będzie gościć ponad 300 zawodników z 30 krajów. Klub Sportowy Kettlebell

czytaj więCEJ »

WAŻNE PAMIĘTAJ

Pamiętaj – aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich odpoczywających o przestrzegania podstawowych zasad: W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk

czytaj więCEJ »