Alarm BRAVO dla Podkarpacia

OSTRZEŻENIE MA CHARAKTER PREWENCYJNY I JEST ZWIĄZANE Z AKTUALNĄ DYNAMICZNĄ SYTUACJĄ GEOPOLITYCZNĄ W UKRAINIE ORAZ WZMOŻONYM RUCHEM NA GRANICY.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

W stopniu alarmowym BRAVO należy do nich między innymi:

prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;

prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;

zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdania o charakterze terrorystycznym;

ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;

obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;

wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;

wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

DZIEŃ DZIECKA

W tym niezwykłym Dniu życzymy wszystkim dzieciom małym i dużym samych pięknych dni. Nie traćcie tego co piękne: uśmiechu, wolności, odwagi…a za słowami Paolo Coelho,

czytaj więCEJ »

WSPIERAMY

Rozwój każdego z nas to priorytet, dlatego jesteśmy z Wami na różnych wydarzeniach, eventach. Jest to dla nas przyjemnością wspierać takie wydarzenia!!! świetna atmosfera, malownicze

czytaj więCEJ »