„Droga pożarowa? A komu to potrzebne?!

Tu się nigdy nic nie stało, muszę zaparkować TU i TERAZ!”

Dużo ludzi tak zrobiło a jeszcze więcej pomyślało. Można śmiało powiedzieć, że szczęściem w nieszczęściu jest gdy na takich myślach się skończy. Gdy jednak myśli przejdą w czyny może dojść do tragedii. Blokując taką drogę utrudniamy bądź uniemożliwiamy dojazd służb ratunkowych a właśnie droga pożarowa służy do tego by ten dojazd ułatwić, by zapewnić wymagany przepisami poziom bezpieczeństwa.

Blokując drogę pożarową prawdopodobnie blokujesz czyjąś ostatnią szansę na ratunek.

Jeśli nie czujesz się poruszony tym faktem, bezpieczeństwo masz w głębokim poważaniu a Twoją myślą jest „Pffff, a co Oni mi zrobią?” to warto się zagłębić w Kodeks Wykroczeń a konkretnieart. 82a § 2 kw [Niedopełnienie obowiązków w razie powstania pożaru]:

„§ 1. Kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w postaci:

1) niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa,

2) podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem ratowniczym,

3) udzielenia niezbędnej pomocy kierującemu działaniem ratowniczym, na jego żądanie, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratownicze.”

Jeśli również prawo i wynikające z niego konsekwencje również masz za nic i myślisz, że Cię to nie dotyczy to co jeśli zamiast do obcej osoby, służby ratunkowe pojadą do Ciebie lub Twoich bliskich? Zastanawiałeś się nad tym?

Pamiętaj, NIE BLOKUJ oraz NIE BĄDŹ OBOJĘTNY na zagrożenie.

Aby żyć bezpiecznie wystarczy przestrzegać trzech podstawowych zasad:

– potrafić przewidzieć niebezpieczeństwo;

– stosować działania zapobiegawcze;

– umieć reagować w czasie zagrożenia.

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE PRZECIWPOŻAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ DRÓG POŻAROWYCH.

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

BEZPIECZEŃSTWO

Mistrzostwa Świata – WKSF World Championship Kettlebell Sport. W dniach 6-9 czerwca miasto Rzeszów będzie gościć ponad 300 zawodników z 30 krajów. Klub Sportowy Kettlebell

czytaj więCEJ »

WAŻNE PAMIĘTAJ

Pamiętaj – aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich odpoczywających o przestrzegania podstawowych zasad: W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk

czytaj więCEJ »