Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli (Kozodrza)