Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla Trenerów Personalnych (Lublin)