Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli (Łączki Kucharskie)