Zmiany w szkoleniach od stycznia 2019 roku…przeczytajcie…

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text]

Szkolenia dla pracowników administracyjno – biurowych…

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w kodeksie pracy, które ograniczyły liczbę pracowników podlegających obowiązkowym szkoleniom bhp. Pracownicy administracyjno-biurowi, pracujący w zakładach zaliczonych do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków i chorób zawodowych), nie muszą być szkoleni – co oczywiście oznacza, że mogą, ale też, że zależy to od pracodawcy.  Zmiana ta spowodowała dezorientację i niepokój pracowników służby bhp. Dlaczego? Czy szkolenia bhp są faktycznie niepotrzebne? Jakie argumenty przemawiają za utrzymaniem tych szkoleń?

  • Pracowników administracyjno – biurowych kojarzymy z reguły z pracą umysłową daleką od zagrożeń dla życia czy zdrowia. Ale przykładowo pracownik administracyjno – biurowy w branży handlowej nie tylko pracuje przy biurku, ale też często prowadzi samochód w celach służbowych, transportuje przesyłki, kontaktuje się z klientami, ponosi finansową odpowiedzialność przed pracodawcą. Albo administrator budynku – nie tylko „wypełnia papiery”, ale też porusza się po terenie robót, wchodzi na dachy budynku (co jest pracą na wysokości), prowadzi samochód służbowy.
  • Zwykle to właśnie pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych są kierowani do różnych dodatkowych zadań, jak np. zapewnienie pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach przy pracy, kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą w razie pożaru – mamy więc stres, zagrożenie i odpowiedzialność.
  • Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych są narażeni na szereg schorzeń związanych z układem szkieletowo-mięśniowym, stresem. Jest to też grupa najczęściej dotknięta mobbingiem, poniżaniem, przemocą seksualną, które są przyczynami problemów psychicznych.
  • W ustawie znajduje się także bardzo ważny zapis, iż szkolenie okresowe dla danych grup nie jest wymagane, chyba, że z oceny ryzyka wynika, iż jest to konieczne. W ocenie ryzyka znajdziemy występujące czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne i psychospołeczne, ale też absencję chorobową, wypadki przy pracy i to powinno być podstawą przeprowadzania szkoleń okresowych.
  • Pracodawca musi zrobić wszystko, by zapewnić bezpieczne warunki pracy. Służba zaś bhp ma informować na bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach, przedstawiać wnioski dotyczące ergonomii pracy, organizacji czy metod pracy na poszczególnych stanowiskach.
  • Dzięki RZETELNIE przeprowadzonym szkoleniom bhp pracownik nabywa określoną wiedzę dotyczącą zagrożeń, na jakie jest narażony i sposobów ich ograniczenia. Uczy się prawidłowych reakcji w sytuacjach awaryjnych.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

Światowy Dzień Autyzmu

Autyzm…. Jest na całe życie.  Autyzm nie jest prosty …  Nasze duże ,,dzieci” nadal potrzebują pomocy…  Potrzebują wsparcia i opieki przez całe życie, niestety…  Teraz

czytaj więCEJ »

ZaszczEP się na HejT

Mowa nienawiści- wykluczenie…stały się znakami naszych ulic! OBRZYDLIWE!! ludzie kłócą się i obgadują za wszystko(polityka, wybory, Ukraina, wygląd) no nie dogodzisz! Choć nienawiści zawsze było

czytaj więCEJ »