Ocena ryzyka zawodowego

Celem oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest oszacowanie prawdopodobieństwa zaistnienia niepożądanych zdarzeń w związku z wykonywaną pracą lub środowiskiem pracy. W szczególności są to straty w postaci uszczerbku na zdrowiu. Naszą ofertę kierujemy do pracodawców, których zadaniem jest zapewnienie swoim pracownikom warunków pracy zgodnych z zasadami BHP. Nasze usługi proponujemy również osobom zaangażowanym w kompleksowe zarządzanie systemami bezpieczeństwa w pracy, takim jak audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni. Ocena ryzyka zawodowego ma istotny wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Bez znajomości podstawowej wiedzy wdrożenie bezpiecznych metod będzie utrudnione.

Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Ocena ryzyka zawodowego jest niezbędnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo każdej firmy. Od wielu lat realizujemy usługi w dziedzinie BHP, współpracując z przedsiębiorstwami z różnych branż. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy wstępne i okresowe szkolenia BHP w formie stacjonarnej lub online. Pomagamy przygotować niezbędne w miejscu pracy instrukcje BHP, a także realizujemy niezbędne czynności związane z oceną ryzyka zawodowego bez względu na zakres wykonywanych czynności. Wyróżnia nas profesjonalizm oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Wiedzę przekazujemy w sposób przystępny dla każdego uczestnika. Ofertę prowadzimy w języku polskim i angielskim, co jest szczególnie istotne w dobie międzynarodowej wymiany pracowników na rynku pracy.

Korzyści płynące z oceny ryzyka zawodowego

Tworząc dokumentację oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, przedstawiamy informacje zgodne z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy. Dokumentacja obejmuje czynniki mechaniczne, biologiczne oraz chemiczne, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania codziennych czynności. Obecna sytuacja pandemiczna wymaga od pracodawców umieszczenia w ocenie ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-Cov-2. Istniejące dokumentacje powinny zostać zaktualizowane o ten czynnik. Dobrze wykonana ocena ryzyka zawodowego powinna zawierać zrozumiałą i spójną analizę wykonywanych prac na danym stanowisku oraz zagrożeń z nimi związanych. Podejmując współpracę z naszą firmą wykonujemy dla Państwa profesjonalną oraz rzetelną Ocenę Ryzyka Zawodowego każdego stanowiska pracy w zakładzie. Wraz z wykonywaną usługą proponujemy rozwiązania, które pomogą w poprawie warunków BHP w zakładzie pracy. Zespoły, z którymi mamy okazję współpracować uświadamiamy, że ocena ryzyka zawodowego dotyczy również problemów psychonerwowych, które istotnie wpływają na efektywność pracy.