Szkolenia BHP online

Szkolenie wstępne BHP Online

dla pracowników administacyjno-biurowych
49 PLN
 • 24h/7 online
 • Faktura VAT
 • Czas trwania kursu 3h
 • Egzamin w formie testu online
 • Zaświadczenie: TAK
 • Ważność szkolenia 1 rok

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest do osób zatrudnianych na stanowisku:

 • projektant mebli biurowych,
 • projektant technologii linii produkcyjnej,
 • konstruktor części maszyn,
 • organizator produkcji,
 • pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach projektantów, technologów i konstruktorów.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

a)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
b)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
c)  podstawowymi przepisami ochrony p-poż,
d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,

W ramach instruktażu ogólnego pracownik nabywa umiejętności:

 • korzystania z podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy,
 • stosowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • bezpiecznego poruszania się po zakładzie pracy,
 • identyfikacji zagrożeń wypadkowych na terenie zakładu pracy,
 • postępowania w razie zaistnienia sytuacji awaryjnych i niebezpiecznych dla zdrowia.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 20.04.2020 r., w trakcie trwania zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, szkolenia wstępne bhp pracowników rozpoczynających pracę mogą zostać zorganizowane zdalnie, czyli w formie e-learningu, online, przez internet(samokształcenie kierowane)

Program instruktażu ogólnego dla pracowników inżynieryjno-technicznych:

 1.   Istota  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 2.  Zakres  obowiązków  i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 3.  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów  lub  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 4. Zasady  poruszania  się  na  terenie  zakładu  pracy.
 5. Zagrożenia  wypadkowe  i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.
 6. Podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady  przydziału  odzieży  roboczej i obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego
 8. Porządek  i  czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.
 9. Profilaktyczna  opieka  lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.
 10.  Podstawowe  zasady  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie wstępne BHP Online

dla pracowników inżynieryjno technicznych
49 PLN
 • 24h/7 online
 • Faktura VAT
 • Czas trwania kursu 3h
 • Egzamin w formie testu online
 • Zaświadczenie: TAK
 • Ważność szkolenia 1 rok

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest do osób zatrudnianych na stanowisku:

 • projektant mebli biurowych,
 • projektant technologii linii produkcyjnej,
 • konstruktor części maszyn,
 • organizator produkcji,
 • pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach projektantów, technologów i konstruktorów.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

a)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
b)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
c)  podstawowymi przepisami ochrony p-poż,
d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,

W ramach instruktażu ogólnego pracownik nabywa umiejętności:

 • korzystania z podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy,
 • stosowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • bezpiecznego poruszania się po zakładzie pracy,
 • identyfikacji zagrożeń wypadkowych na terenie zakładu pracy,
 • postępowania w razie zaistnienia sytuacji awaryjnych i niebezpiecznych dla zdrowia.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 20.04.2020 r., w trakcie trwania zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, szkolenia wstępne bhp pracowników rozpoczynających pracę mogą zostać zorganizowane zdalnie, czyli w formie e-learningu, online, przez internet(samokształcenie kierowane)

Program instruktażu ogólnego dla pracowników inżynieryjno-technicznych:

 1.   Istota  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 2.  Zakres  obowiązków  i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 3.  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów  lub  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 4. Zasady  poruszania  się  na  terenie  zakładu  pracy.
 5. Zagrożenia  wypadkowe  i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.
 6. Podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady  przydziału  odzieży  roboczej i obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego
 8. Porządek  i  czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.
 9. Profilaktyczna  opieka  lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.
 10.  Podstawowe  zasady  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy