28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy! 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest corocznie 28 kwietnia, aby podkreślić znaczenie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników na całym świecie. To czas, aby zwrócić uwagę na potrzebę dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników, promować bezpieczne praktyki zawodowe oraz zapobiegać wypadkom i chorobom związanym z pracą. Dzień ten stanowi okazję do refleksji nad tym, jak możemy lepiej chronić siebie i innych w miejscu pracy oraz dążyć do stworzenia bardziej bezpiecznego i zdrowszego środowiska pracy dla wszystkich.

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej: