Kategorie
Aktualności

Dzień Ojca

Wszystkim Tatom zdrowia, radości, szczęścia.

Świętujcie bezpiecznie

Kategorie
Aktualności

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Szanowna Dyrekcjo!

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkół, Przedszkoli i Żłobków!

Dziękujemy Państwu za całoroczną współpracę. Niech błogi odpoczynek i prawdziwa regeneracja sił sprawi, że po wakacjach z zapałem i nową energią podarujecie siebie kolejnym pokoleniom. Bezpiecznych wakacji.

Pozdrawiamy serdecznie.

Kategorie
Aktualności

Dzień Dziecka

Świętujcie bezpiecznie 🙂

Kategorie
Aktualności

WAŻNE PAMIĘTAJ

🔥

Pamiętaj – aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich odpoczywających o przestrzegania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

        0 – brak zagrożenia,

        I – zagrożenie małe,

        II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,

        III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.

Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu. 

Kategorie
Aktualności

Ósmoklasiści

Powodzenia 🙂

Kategorie
Aktualności

Maturzyści

Powodzenia 🙂 Połamania piór 🙂

Kategorie
Aktualności

MAJÓWKA

Odpoczywajcie bezpiecznie 🙂

Kategorie
Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO

28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy! 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest corocznie 28 kwietnia, aby podkreślić znaczenie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników na całym świecie. To czas, aby zwrócić uwagę na potrzebę dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników, promować bezpieczne praktyki zawodowe oraz zapobiegać wypadkom i chorobom związanym z pracą. Dzień ten stanowi okazję do refleksji nad tym, jak możemy lepiej chronić siebie i innych w miejscu pracy oraz dążyć do stworzenia bardziej bezpiecznego i zdrowszego środowiska pracy dla wszystkich.

Kategorie
Aktualności

Światowy Dzień Autyzmu

Autyzm….

Jest na całe życie. 

Autyzm nie jest prosty … 

Nasze duże ,,dzieci” nadal potrzebują pomocy… 

Potrzebują wsparcia i opieki przez całe życie, niestety… 

Teraz mają nas, co będzie potem? 

Kto  będzie wspierał, przytulał, 

kto będzie kochał jak nas zabraknie? 

Potrzebujemy konkretnych rozwiązań, 

potrzebujemy domów wsparcia i ośrodków…  

Potrzebujemy opieki 

dla naszych dorosłych ,,dzieci”

Pomóżcie nam walczyć…

Te słowa muszą nam dawać do myślenia i działania…

Uświadamiajmy !!! 

z Wami  jest łatwiej…

Kategorie
Aktualności

BEZPIECZNYCH