Kategorie
Aktualności

PODKARPACKI PUCHAR NORDIC WALKING

„Dobrego wydarzenia nie da się zrobić bez współpracy. Cieszymy się, że na finiszu naszych przygotowań pozyskujemy mocnych Partnerów. Jednym z nich jest Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa Prestige, która postanowiła wesprzeć cały nasz projekt. To renomowana placówka, która o rozwoju i bezpieczeństwie wie naprawdę bardzo dużo. Z pewnością skorzystamy również z jej profesjonalnego wsparcia merytorycznego. Dziękujemy za zaufanie i witamy na pokładzie!”

Tak piszą o nas organizatorzy Podkarpackiego Pucharu Nordic Walking. Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że dane nam będzie z Państwem współpracować.

Bezpieczeństwo najważniejsze:)

Kategorie
Aktualności

Okazjonalna praca zdalna

7 kwietnia 2023 roku wejdą w życie przepisy nowelizacji kodeksu pracy, które wprowadzają tzw. okazjonalną pracę zdalną. Zgodnie z art. 6733 kp praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w  wymiarze maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym. Kontrola wykonywanej pracy zdalnej w zakresie m.in. BHP i ochrony informacji odbywać się będzie na zasadach ustalonych z pracownikiem.

Założeniem wprowadzenia do kodeksu pracy okazjonalnej pracy zdalnej było umożliwienie pracownikowi złożenia wniosku o jej wykonywanie w sytuacjach uzasadnionych wyłącznie interesem (potrzebą) tego pracownika, np. w razie konieczności opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny. Trzeba pamiętać, że charakter niektórych rodzajów prac nie pozwala na ich wykonywanie w innym miejscu niż wskazane w umowie o pracę. A ponadto na podstawie nowego art. 6731 § 4 Kodeksu pracy praca zdalna nie obejmuje prac szczególnie niebezpiecznych, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy, związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy, powodujących intensywne brudzenie.
Wniosek pracownika dotyczący pracy zdalnej okazjonalnej nie będzie wiążący dla pracodawcy. Dlatego pracodawca może odmówić jego uwzględnienia, ale musi przy tym pamiętać o zasadzie równego traktowania pracowników.

Trzeba też mieć na uwadze to, że wniosku o pracę zdalną okazjonalną nie można składać zamiast wniosku o urlop wypoczynkowy, w tym na żądanie. Urlop wypoczynkowy jest przywilejem pracownika w celu zwolnienia od świadczenia pracy w ustalonym terminie, natomiast istotą pracy zdalnej okazjonalnej jest umożliwienie pracownikowi wykonywania pracy w miejscu przez niego wskazanym (innym niż zakład pracy) w sytuacjach uzasadnionych potrzebą tego pracownika.

Warto jeszcze dodać, że do pracy zdalnej okazjonalnej nie stosuje się przepisów dotyczących zasadniczej pracy zdalnej, czyli nie zapisuje się jej w umowie o pracę, nie wykonuje się jej na polecenie pracodawcy, nie określa się jej zasad w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia materiałów, narzędzi pracy, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, czy np. pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Adnotacja o wykonywaniu pracy zdalnej okazjonalnej umieszczona będzie na świadectwie pracy.

Podstawa prawna: ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240).

Kategorie
Aktualności

PIERWSZA POMOC WARSZTATY

Kolejne przedpołudnie sobotnie uczymy najmłodszych udzielania pomocy. PD Edu jesteśmy z Wami 🙂 dzięki za świetną atmosferę 🙂

Kategorie
Aktualności

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Na zaproszenie Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie mieliśmy przyjemność podczas rozpoczynających się ferii przeprowadzić warsztaty
z pierwszej pomocy dla uczestników półkolonii.

Dziękujemy za zaproszenie.

Kategorie
Aktualności

WYWIAD SAMPLE

Wywiad SAMPLE stanowi zespół pytań zadawanych poszkodowanemu lub świadkom zdarzenia, celem:
– określenia stanu/przyczyny stanu danej osoby
– rozpoznania dodatkowych zagrożeń stanu poszkodowanego

Kategorie
Aktualności

MELDUJEMY WYKONANIE ZADANIA

Wydarzenie na wysokim światowym poziomie. Gratulujemy wszystkim od A do Z, którzy dołożyli przysłowiową cegiełkę, by promować tą dyscyplinę sportu. Dla zawodników szacunek za serce, za walkę fair play, za uśmiech pomimo bólu .

Dziękujemy organizatorom za zaufanie.

Kategorie
Aktualności

Mikołaj 2022 :)

Ho Ho Ho 🔔
Dobro czyń cały rok 🎅🙌
Pozdrawiamy wszystkich Mikołajkowo 😊

Kategorie
Aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Życzymy wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom i przyjaciołom wytrwałości, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu, będących udziałem wszystkich osób niepełnosprawnych.

Życzymy Państwu również, aby na trudnej drodze rehabilitacji i odzyskiwania samodzielności nie opuszczało Państwa przekonanie, że niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do realizacji ludzkich pragnień i marzeń.

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawności jest szczególnym świadectwem zmian, jakie dokonały się w świadomości współczesnych społeczeństw, dla których godność każdej osoby, w tym osób niepełnosprawnych, jest źródłem przyrodzonych i niezbywalnych praw każdego człowieka.

Z okazji dzisiejszego święta chcemy również podziękować organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wszystkim ludziom dobrej woli, których praca i poświęcenie sprawiają, że życie osób niepełnosprawnych staje się lepsze i szczęśliwsze.

Kategorie
Aktualności

„AED” DEFIBRYLATOR

„New York Post” zauważa, że każdy członek załogi powinien przejść szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, ale na pokładzie większości komercyjnych samolotów nie ma specjalistycznego sprzętu medycznego, który w takiej sytuacji mógłby uratować ludzkie życie.

Na pokładzie samolotu kierującego się z Bahrajnu do Paryża jedna ze stewardess dostała ataku serca.

Kategorie
Aktualności

Urlop

Od 12 do 19 sierpnia przebywamy na urlopie 🙂

Od 22 sierpnia znów jesteśmy do Państwa dyspozycji.