WYNAGRODZENIE, URLOP, DNI WOLNE – ROK 2021 W PIGUŁCE

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Jedną z najważniejszych informacji, która dotyczy pracodawców jak i pracowników jest ta o wzroście minimalnego wynagrodzenia. Już od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna wzrośnie o 7,7 % − z 2600 zł brutto do 2800 zł brutto. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. minimalna stawka godzinowa będzie wyższa od obecnej o 1,30 zł i będzie wynosiła 18,30 zł brutto dla określonych umów cywilnoprawnych.

Ile dni urlopu Ci przysługuje?

Każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu jest zależny od stażu pracy pracownika. Do stażu pracy wlicza się również okres edukacji. Rodzaj ukończonej szkoły przekłada się na staż pracy, który brany jest pod uwagę przy wyliczaniu urlopu.

✅ Rodzaj ukończonej szkoły a staż pracy

Ukończona szkoła:

✔ Zasadnicza szkoła zawodowa lub równorzędna do stażu pracy wlicza się nie więcej niż 3 lata

✔ Średnia szkoła zawodowa do stażu pracy wlicza się nie więcej niż 5 lat

✔ Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych do stażu pracy wlicza się 5 lat

✔ Średnia szkoła ogólnokształcąca do stażu pracy wlicza się 4 lata

✔ Szkoła policealna do stażu pracy wlicza się 6 lat

✔ Licencjat lub szkoła wyższa do stażu pracy wlicza się 8 lat

Wymiar urlopu wynosi:

– 20 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat;

– 26 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy co najmniej 10 lat.

Przy wyliczeniu stażu pracy nie sumuje się okresów ukończenia poszczególnych szkół. Pod uwagę bierze się tę szkołę, która przy obliczaniu stażu pracy zapewnia pracownikowi najwyższą liczbę lat możliwą do uwzględnienia. W przypadku kiedy pracownik w czasie zatrudnienia pobierał naukę, do stażu pracy wlicza się jedynie albo okres zatrudnienia, albo okres nauki – w zależności, który jest korzystniejszy dla pracownika.

Należy pamiętać, iż przepisy Kodeksu pracy określają jedynie podstawowy wymiar urlopu. Mając na uwadze specyficzne warunki panujące na stanowisku pracy bądź cechy charakterystyczne określonego zawodu układy zbiorowe i umowy o pracę mogą wyznaczać korzystniejszy okres urlopu.

Pracownik, zatrudniony na pierwszą umowę o pracę, otrzymuje prawo do urlopu wypoczynkowego z każdym przepracowanym miesiącem. Za każdy miesiąc otrzymuje 1/12 wymiaru urlopu przysługującego za cały rok. W kolejnych latach, pracownik otrzymuje, prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego w każdą rocznicę rozpoczęcia pracy. Prawo do kolejnych urlopów zatrudniony nabywa (z góry) z każdym kolejnym miesiącem roku kalendarzowego.

Ustalając prawo do urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się zasady dotyczące dotychczasowego stażu pracy (w tym ukończonej szkoły), a wymiar urlopu jest adekwatny do części etatu. W przypadku, kiedy pracownik jest zatrudniony w trakcie roku na okres krótszy niż do końca roku kalendarzowego urlop mu przysługujący wynosi (w zależności od stażu pracy) 20/12 lub 26/12 dni pomnożone przez liczbę miesięcy zatrudnienia.

✅ Najistotniejsze zasady przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego:

✔ jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy;

✔ urlop wypoczynkowy jest płatny;

✔ przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego niepełny kalendarzowy miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca − wyjątek dla pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy;

✔ co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych;

✔ pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym – urlop na żądanie;

✔ urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego;

✔ w przypadku kiedy w trakcie roku kalendarzowego wymiar urlopu się zwiększy, pracownikowi przysługuje tzw. urlop uzupełniający.

Harmonogram dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce w 2021 r.

Czas pracy pracowników w 2021 roku będzie krótszy w stosunku do roku bieżącego. Pracownicy przepracują łącznie 2016 godzin.  W nadchodzącym roku będziemy mieć 113 dni wolnych od pracy, z czego 13 to święta ustawowo wolne od pracy. Pracodawca w 2021 r. będzie musiał oddać pracownikom 2 dni wolne za święta, które wypadają w sobotę.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dniami wolnymi od pracy w 2021 r. będą wszystkie niedziele oraz dni wymienione poniżej:

1 stycznia – Nowy Rok (piątek),

6 stycznia – Święto Trzech Króli (środa),

4 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),

5 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),

1 maja – Święto Państwowe (sobota),

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (poniedziałek),

23 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),

3 czerwca – dzień Bożego Ciała (czwartek),

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (niedziela),

1 listopada – Wszystkich Świętych (poniedziałek),

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (czwartek),

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota),

 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (niedziela).

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

WAKACJE

Odpoczywajcie słonecznie. Życzymy Wam pełnych wrażeń i dużo nowych znajomości. Nabierajcie sił na dalsze lata edukacji i nową energię, którą podarujecie kolejnym pokoleniom.

czytaj więCEJ »

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkół, Przedszkoli i Żłobków! Dziękujemy Państwu za całoroczną współpracę. Niech błogi odpoczynek i prawdziwa regeneracja sił sprawi, że po

czytaj więCEJ »