Kategorie
Aktualności

TRANSPORT RĘCZNY

Tym razem mamy dla Was informacje BHP dotyczącą transportu ręcznego indywidualnego.

Pamiętajcie, że pomimo stosowania się do norm, należy zachować prawidłową technikę podnoszenia.

Kategorie
Aktualności

DROGA POŻAROWA

„Droga pożarowa? A komu to potrzebne?!

Tu się nigdy nic nie stało, muszę zaparkować TU i TERAZ!”

Dużo ludzi tak zrobiło a jeszcze więcej pomyślało. Można śmiało powiedzieć, że szczęściem w nieszczęściu jest gdy na takich myślach się skończy. Gdy jednak myśli przejdą w czyny może dojść do tragedii. Blokując taką drogę utrudniamy bądź uniemożliwiamy dojazd służb ratunkowych a właśnie droga pożarowa służy do tego by ten dojazd ułatwić, by zapewnić wymagany przepisami poziom bezpieczeństwa.

Blokując drogę pożarową prawdopodobnie blokujesz czyjąś ostatnią szansę na ratunek.

Jeśli nie czujesz się poruszony tym faktem, bezpieczeństwo masz w głębokim poważaniu a Twoją myślą jest „Pffff, a co Oni mi zrobią?” to warto się zagłębić w Kodeks Wykroczeń a konkretnieart. 82a § 2 kw [Niedopełnienie obowiązków w razie powstania pożaru]:

„§ 1. Kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w postaci:

1) niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa,

2) podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem ratowniczym,

3) udzielenia niezbędnej pomocy kierującemu działaniem ratowniczym, na jego żądanie, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratownicze.”

Jeśli również prawo i wynikające z niego konsekwencje również masz za nic i myślisz, że Cię to nie dotyczy to co jeśli zamiast do obcej osoby, służby ratunkowe pojadą do Ciebie lub Twoich bliskich? Zastanawiałeś się nad tym?

Pamiętaj, NIE BLOKUJ oraz NIE BĄDŹ OBOJĘTNY na zagrożenie.

Aby żyć bezpiecznie wystarczy przestrzegać trzech podstawowych zasad:

– potrafić przewidzieć niebezpieczeństwo;

– stosować działania zapobiegawcze;

– umieć reagować w czasie zagrożenia.

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE PRZECIWPOŻAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ DRÓG POŻAROWYCH.

Kategorie
Aktualności

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracowników. Jeśli wykonują swoje obowiązki w konkretnych warunkach (np. są narażeni na zabrudzenia lub czynniki szkodliwe, takie jak substancje chemiczne), muszą nosić odzież i obuwie robocze lub ochronne. Wbrew pozorom to wcale nie jest to samo! Sprawdź, czym różnią się te rozwiązania i które wybrać.

Czym jest odzież robocza i kto powinien ją nosić?

Zgodnie z Art. 2377. § 1. Kodeksu Pracy odzież i obuwie robocze mają zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie istnieje możliwość zniszczenia lub zabrudzenia własnych ubrań (np. podczas gotowania, sprzątania, prac ogrodniczych, zabiegów kosmetycznych). Takie rozwiązanie wykorzystuje się też wtedy, gdy na danym stanowisku występują konkretne wymagania BHP, sanitarne czy technologiczne.

Standardowa odzież robocza to więc rodzaj ubrania dla tych pracowników, którzy nie są narażeni na czynniki szkodliwe, mające negatywny wpływ na zdrowie – mogą się jednak łatwo ubrudzić. Poprawia też komfort pracy. Często ma ponadto odróżniać pracownika od klientów, np. w sklepie, przychodni czy restauracji (szczególnie gdy ubranie ma logo pracodawcy i konkretne kolory).

Obejmuje np. T-shirty, spodnie, koszule, buty, peleryny, kurtki, polary czy bluzy. Do odzieży roboczej można zaliczyć też ubiór typu mundurki czy fartuchy oraz czapki, kapelusze czy daszki. Może mieć również charakter jednorazowy.

Warto znać ponadto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Klasyfikuje odzież, obuwie oraz akcesoria dla pracowników na 3 grupy.

Część odzieży roboczej można zaliczyć do kategorii I, w której znajdują się zagrożenia minimalne (np. dłuższy kontakt z wodą, środki czyszczące o słabym działaniu, nieekstremalne czynniki atmosferyczne).

Jak można przeczytać na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy: „W przypadku środków ochrony indywidualnej zaliczanych do kategorii I w ocenie zgodności nie uczestniczy żaden podmiot zewnętrzny”. Takie ubrania i akcesoria podlegają kontroli wewnętrznej producenta.

Na niektórych stanowiskach pracownik może korzystać z własnej odzieży i obuwia roboczego – po ustaleniu tej kwestii z pracodawcą. Konieczne jest jednak wypłacenie ekwiwalentu, również za czyszczenie i konserwację.

Czym jest odzież ochronna?

Odzież ochronna to specjalny rodzaj odzieży pracowniczej. Jest zaprojektowana tak, aby chronić pracownika przed szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami, np. pyłem, chemikaliami, ekstremalnym mikroklimatem, ogniem czy hałasem. Musi być zgodna z odpowiednimi normami, przetestowana i certyfikowana. Wykonuje się ją ze specjalistycznych materiałów o określonych właściwościach.

Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracownika na konkretnym stanowisku – a więc ochrona jego życia i zdrowia. Tego typu odzież i obuwie ochronne przydzielono ponadto do kategorii II i III według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 r. Ich certyfikacja odbywa się na określonych zasadach i przez podmioty zewnętrzne. Tylko wtedy ubrania i buty mogą zostać dopuszczone do sprzedaży i użytku w zakładach pracy.

Kiedy pracownik powinien być wyposażony w odzież i obuwie ochronne? Według najnowszych danych GUS w 2022 r. 6,5% badanych pracowało w warunkach zagrożenia. To oznacza, że podczas pracy są narażeni na działanie szkodliwych czynników związanych ze środowiskiem pracy, zagrożenia związane z uciążliwością pracy lub czynniki mechaniczne związane z maszynami. Najczęstsze szkodliwe czynniki związane ze środowiskiem pracy to:

  • hałas – 54%;
  • pyły – 18,5%;
  • mikroklimat gorący i zimny – 9%;
  • czynniki biologiczne – 5,8%;
  • substancje chemiczne – 5%;
  • wibracje – 4%;
  • pozostałe – 3,9%.

W zakładzie pracy należy indywidualnie rozpatrzyć ryzyko i zagrożenia dla pracowników, a później dopasować odzież ochronną do konkretnego stanowiska. Takie ubrania i buty muszą być nie tylko bezpieczne, ale też wygodne.

Wybierz odpowiednią odzież i obuwie dla pracowników

Już wiesz, czym różnią się ubrania robocze i ochronne. Odzież ochronna ma przede wszystkim zabezpieczać pracownika przed zagrożeniami na konkretnym stanowisku pracy, np. przed hałasem, pyłem, skażeniem biologicznym.

Zarówno odzież i obuwie robocze, jak i ochronne są własnością pracodawcy. To on odpowiada również za to, by każdy pracownik był zaopatrzony w dobrane do potrzeb i wymagań ubrania oraz buty. To jeden z najważniejszych obowiązków, który poprawia komfort i bezpieczeństwo w zakładzie. Warto więc wybrać wysokiej jakości artykuły BHP.

Kategorie
Aktualności

11. 11 – dodatkowy dzień wolny

11 listopada w 2023 r. wypada w sobotę, oznacza to, że za święto przypadające w sobotę pracownicy będą mieć dodatkowy dzień wolny.

Odebranie wolnego za 11 listopada 2023 r. uzależnione jest od tego kiedy upływa okres rozliczeniowy u danego pracodawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, sobota jest dniem wolnym od pracy dla pracujących od poniedziałku do piątku. Dlatego też pracodawca musi obniżyć wymiar pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym.

Jeżeli okres rozliczeniowy jest miesięczny, dzień wolny należy oddać w danym miesiącu. W przypadku okresów rozliczeniowych dłuższych dzień wolny musi być wykorzystany do końca okresu rozliczeniowego. Wolne za święto przypadające w sobotę nie zawsze musi oznaczać cały dzień wolny od pracy. Pracodawca może się rozliczyć z pracownikiem za święto w sobotę poprzez np. obniżenie o jedną, czy dwie godziny czasu pracy we wskazanych dniach. Jeśli wszyscy pracują w takich samych godzinach, wystarczy zwykłe zarządzenie pracodawcy. W trybie zmianowym takie rozwiązanie wymaga zmian w grafikach.

Dodatkowo pracodawca może wskazać dokładny dzień jako dzień wolny za święto przypadające 11 listopada 2023 r. np. 27 grudnia 2023 r. i podać taką informację do publicznej wiadomości pracowników.

Kategorie
Aktualności

PRÓBNE EWAKUACJE

Celem próbnej ewakuacji jest przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły do sprawnego działania oraz szybkiego, bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły w razie zagrożenia. W próbnych ewakuacjach, jakie przeprowadzane są obecnie w gminnych placówkach uczestniczą druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich zadaniem jest pomoc oraz koordynacja prowadzonych działań.

Głównym celem próbnych ewakuacji jest wypracowanie bezpiecznych schematów, dzięki którym zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz inni pracownicy szkół będą wiedzieli w jaki sposób powinni się zachować w obliczu prawdziwego zagrożenia. Prowadzone ćwiczenia polegają na ogłoszeniu przez dyrektora placówki alarmu, po którym uczniowie wraz z nauczycielami mają opuścić budynek szkoły i udać się w wyznaczone miejsce zbiórki.

Dzięki temu, jesteśmy w stanie zweryfikować czy wszystkie procedury działają jak należy, czy w placówkach jest wymagane wyposażenie i odpowiednio oznakowane wyjścia oraz ciągi ewakuacyjne.

Prowadzone akcje potwierdzają, że zarówno uczniowie jak i pracownicy szkół doskonale znają obowiązujące procedury, dzięki czemu wiedzą w jaki sposób zachować się w razie realnego zagrożenia by zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych.

Kategorie
Aktualności

AED – DEFIBRYLATOR

Trwają szkolenia z obsługi defibrylatora. Kurs obsługi defibrylatora AED obejmuje zagadnienie nagłego zatrzymania krążenia, całego procesu ratowniczego, obsługi urządzenia AED i prawidłowego wykonania resuscytacji. Szkolenie obejmuje również trening praktyczny, a więc przeprowadzenie reanimacji i defibrylacji na fantomach.

Kategorie
Aktualności

DLA NAS TO ZASZCZYT

Dziękujemy za możliwość współpracy z Państwem.

Był to zaszczyt dla nas być jednym z tych, którzy tworzą tak wspaniałe wydarzenie.

Do zobaczenia.

Kategorie
Aktualności

XII RAJD ROWEROWY

Podarowaliśmy medale na kolejną edycję Rowerowego Rajdu Ludzi Pracy organizowanego przez Gminę Ostrów. Mamy nadzieję, że ta pamiątka przyniesie Wam świetne wspomnienia.
Powodzenia dla wszystkich uczestników.

Kategorie
Aktualności

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka co roku wypada 20 września. Wiele przedszkoli specjalnie przygotowuje się na to święto, organizując dla maluchów wspaniałe zabawy.

Pozdrawiamy Was wszystkich i życzymy udanego i bezpiecznego dnia.

Kategorie
Aktualności

DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP

Niekiedy pracownicy się na nich denerwują, np. kiedy zwrócą uwagę na przepisy wynikające z Kodeksu Pracy. Prawda jest jednak taka, że dzięki ich wiedzy mamy większe szanse, by uniknąć wypadku w pracy itd… Dla Was i dla nas… podziękowania za codzienny trud wkładany w działania na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich. Zakłady pracy stają się miejscami, w których życie i zdrowie pracowników – nie tylko fizyczne, ale również psychiczne – jest chronione…ku bezpieczeństwu…