BEZPIECZNA EWAKUACJA W SZKOLE

Ewakuacja to niestety w naszym społeczeństwie zdarzenie bardzo trywializowane.

Mariusz dzisiaj może nie róbmy próbnej ewakuacji bo „za zimno” rodzice będą mieli pretensje albo, dzisiaj nie bo u nas przedstawienie itp. itd., a niestety w prawdziwym życiu „nie” może mieć fatalne skutki.

Bardzo wiele osób nie wie nawet jak się zachować, jakie są drogi ewakuacji w obiektach w których przebywa. Mimo prowadzenia próbnych ewakuacji (co w konkretnych przypadkach jest wymagane przez prawo*) do świadomości ludzkiej nie docierają zasady które w czasie takiego zdarzenia panują, do czego przyczynia się również „nieoficjalna” informacja o czasie przeprowadzania takich ćwiczeń.

Ważne jest by edukować już od najmłodszych lat życia ludzi by już w dzieciństwie wiedzieli jak się bezpiecznie zachować.

Warto przekazać swoim pociechom tych kilka, ważnych informacji.

Najważniejsze jest zachowanie spokoju i zdrowej oceny, analizy otoczenia w codziennym życiu. Jeśli zobaczysz coś co Cię zaniepokoi (np. ktoś „kręcący” się po terenie szkoły, dziwny pakunek, dym itd.) poinformuj natychmiast o tym nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Ważne jest również by nie dotykać podejrzanych przedmiotów i starać się zdystansować od niebezpieczeństwa i informować o tym innych.

Dyscyplina to podstawa w takich przypadkach więc słuchaj co mówi nauczyciel i wykonuj jego polecenia z należytym spokojem, nie pędź jak i nie popędzaj innych.

Swoim spokojem wspieraj koleżanki i kolegów oraz pomagaj słabszym, szczególnie tym o ograniczonej możliwości poruszania się.

Gdy zauważysz, że kogoś brakuje to jak najszybciej poinformuj o tym nauczyciela.

Jeśli sygnał o ewakuacji zastał Cię poza salą lekcyjną np. w toalecie – udaj się do najbliższej klasy z którą dotrzesz do miejsca zbiórki gdzie dołączysz do swojej klasy.

Praktyka pokazuje, że niewiele osób ma świadomość jak się zachować w czasie ewakuacji czy w czasie innych sytuacji gdzie występuje zagrożenie.

Jako społeczeństwo powinniśmy się edukować od najmłodszych lat by każdy już od małego mógł we własny zakresie przewidywać niebezpieczeństwo, stosować działania zapobiegawcze jak i umieć reagować w czasie zagrożenia.

*Podstawa prawna:

– Art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej , właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

– § 17 Rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: SZKÓŁ,przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

BEZPIECZEŃSTWO

28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy!  Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest corocznie 28 kwietnia, aby

czytaj więCEJ »