Kategorie
Aktualności

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla Trenerów Personalnych (Rzeszów)

Dzisiejszy dzień spędziliśmy w Rzeszowie, w super towarzystwie, poznając i szkoląc wspaniałych ludzi.

Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige Sp. Z o.o. reprezentowana przez Mariusza Jodłowskiego, przy współpracy z Krzysztofem Stolarczykiem z Wyższa Szkoła Trenerska, przeprowadziła szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla Trenerów Personalnych z Rzeszowa.

Przypomnimy raz jeszcze, jak bardzo ważna jest wiedza na temat pierwszej pomocy, szczególnie dla trenerów w których to ręce oddajemy swoje zdrowie – w drodze po upragnioną sylwetkę.

Kategorie
Aktualności

Nowe przepisy BHP dla szkół oraz przedszkoli

ZAPOZNAJCIE SIĘ – OD 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU – ZMIANY !!!

Zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych od nowego roku szkolnego będą obowiązywały zmienione zasady bezpieczeństwa i higieny. Te zmiany zostaną wprowadzone mocą rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zakłada m.in.:

– Obowiązkowe planowanie lekcji, które wymagają dużego wysiłku intelektualnego, najwyżej do szóstej godziny zajęć w danym dniu.
– Najkrótsze przerwy muszą trwać co najmniej 10 minut i muszą być dostosowane do potrzeb uczniów.
– Wyjścia grupowe, które nie są wycieczkami trzeba będzie obowiązkowo rejestrować i będą one wymagały akceptacji dyrektora szkoły.
– O zawieszeniu zajęć trzeba będzie obowiązkowo informować kuratora oświaty.

Najważniejsze zmiany w dotychczasowych przepisach to:

– Dyrektor będzie miał obowiązek zapewnić uczniom miejsce na pozostawienie w szkole podręczników i przyborów szkolnych.
– Większa niż obecnie grupa pracowników placówek oświatowych będzie musiała odbyć szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Obecnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.
– Przejścia na terenie szkoły będą musiały by zabezpieczone przed poślizgiem. Oznacza to, że w zimie szkoły będą mogły używać różnych środków, w zależności od potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie jak dotychczas, tylko piasku. – Uczniowie będą musieli mieć dostęp do wody zdatnej do picia. Jeśli w szkole nie ma sieci wodociągowej trzeba będzie zapewnić im inne źródło wody zdatnej do picia.
– Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia będą musiały być zabezpieczone przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, np. wilgocią czy nadmiernym nasłonecznieniem.
– Dyrektor szkoły będzie miał prawo zawiesić zajęcia w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów.

Będzie termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego

Należy jednak zwrócić uwagę na przepis projektowanego nowego rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach, który dotyczy terminu na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego (§ 45 ust.1). Nowe przepisy narzucają 21 dniowy termin sporządzenia protokołu i następnie nakazują go niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym.

– Doprecyzowany został katalog zachowań zabronionych podczas zajęć i wycieczek. Nie wolno będzie np. korzystać z obiektów pływających, np. łodzi, kajaków, rowerów wodnych, podczas silnych wiatrów.
– Zostały określone warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach.

Ministerstwo edukacji nie podaje w projekcie konkretnej dany wejścia w życie nowego rozporządzenia, nieoficjalnie wskazuje się datę 1 września 2018 r.. Resort przewiduje natomiast 14 dniowy okres vacatio legis dla nowych przepisów. Są jednak nowe regulacje w tym rozporządzeniu dla których konieczne jest więcej czasu na wdrożenie. I tak przepisy dotyczące:

  • układania planu zajęć, w którym przedmioty wymagające intensywnego wysiłku umysłowego uczniów odbywałyby się maksymalnie do szóstej godzinie zajęć w danym dniu;
  • długości przerwy między zajęciami – które nie mogą być krótsze niż 10 minut. – i przerw na spożycie posiłków na terenie szkoły;
  • obowiązku szkolenia pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy

miałyby wejść w życie do 1 marca 2019 r., czyli w drugiej połowie roku szkolnego 2018/2019.

 

Ponadto:

1. Wszyscy nauczyciele i specjaliści będą musieli być zatrudnieni na umowy o pracę, nawet jeśli prowadzą własną działalność gospodarczą. Nie będzie możliwości wystawiania placówkom oświatowym faktur za usługi terapeutyczne (terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, terapię SI, TUSy, i i,.).

2. Nie będzie możliwości finansowania przez placówkę z subwencji zajęć terapeutycznych, z których dziecko korzysta poza placówką (poza przedszkolem, szkołą).

3. Również terapeuci prowadzący zajęcia w ramach WWR, muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2203/1