Nowe przepisy BHP dla szkół oraz przedszkoli

ZAPOZNAJCIE SIĘ – OD 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU – ZMIANY !!! Zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych od nowego roku szkolnego będą obowiązywały zmienione zasady bezpieczeństwa i higieny. Te zmiany zostaną wprowadzone mocą rozporządzenia Ministerstwa...