Kategorie
Aktualności

INFORMACJA

Od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 lutego 2024 r. (M.P. poz. 162), obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

W porównaniu do kwot odszkodowań obowiązujących w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. będą one wyższe o ok. 12,75%.

Dla przykładu, od kwietnia br.:

1) 1431 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

2) 25 044 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,

3) 128 799 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.

Kategorie
Aktualności

PPOŻ – WYŁĄCZNIK PRĄDU

Czy wiesz, że regularny przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu to kluczowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa Twojego biznesu?

Współpraca z nami to pewność, że Twój system ochrony przeciwpożarowej działa jak należy! Nasze doświadczenie i zaangażowanie gwarantują, że wszystkie elementy są sprawne, minimalizując ryzyko pożaru.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników!

Skorzystaj z naszych usług przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu już dziś!

Kategorie
Aktualności

ROP – ALARMUJE

ROP to urządzenie alarmujące, które umożliwia szybkie i skuteczne powiadamianie o zagrożeniu pożarowym. Jego prostota użytkowania sprawia, że może być obsługiwane przez każdego, niezależnie od poziomu doświadczenia. Warto wiedzieć, jak korzystać z tego narzędzia, aby w razie potrzeby móc skutecznie zareagować.

Jak działa ROP?

ROP aktywuje się poprzez ręczne wciśnięcie przycisku alarmowego. Po aktywacji, sygnał alarmowy zostaje natychmiast przekazany do systemu przeciwpożarowego, informując o miejscu zagrożenia. To szybkie powiadomienie może znacząco skrócić czas reakcji służb przeciwpożarowych, co jest kluczowe w ratowaniu życia i mienia.

Dlaczego warto wiedzieć, jak używać ROP?

Bezpieczeństwo w miejscu pracy: Znając obsługę ROP, pracownicy mogą skutecznie reagować na zagrożenie pożarowe, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.

Odpowiedzialność obywatelska: W sytuacjach awaryjnych każda sekunda się liczy. Wiedza o ROP może zrobić różnicę między małą awarią a poważnym zagrożeniem.

Szkolenia PPOŻ: Regularne szkolenia z zakresu PPOŻ są kluczowe, aby utrzymać wysoki poziom przygotowania do sytuacji awaryjnych.

Kategorie
Aktualności

BEZPIECZNYCH

Kategorie
Aktualności

Przerwa w pracy …

może być przyjemna ale też wynika z przepisów…

dlatego…

15 MINUT smacznego czasu dla Was …)

Kategorie
Aktualności

Dzień pożegnania z DieTą

Smacznego i nie liczmy dzisiaj kalorii…miłej pracy 🙂