Kategorie
Aktualności BHP

Zmiany w szkoleniach od stycznia 2019 roku…przeczytajcie…

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text]

Szkolenia dla pracowników administracyjno – biurowych…

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w kodeksie pracy, które ograniczyły liczbę pracowników podlegających obowiązkowym szkoleniom bhp. Pracownicy administracyjno-biurowi, pracujący w zakładach zaliczonych do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków i chorób zawodowych), nie muszą być szkoleni – co oczywiście oznacza, że mogą, ale też, że zależy to od pracodawcy.  Zmiana ta spowodowała dezorientację i niepokój pracowników służby bhp. Dlaczego? Czy szkolenia bhp są faktycznie niepotrzebne? Jakie argumenty przemawiają za utrzymaniem tych szkoleń?

  • Pracowników administracyjno – biurowych kojarzymy z reguły z pracą umysłową daleką od zagrożeń dla życia czy zdrowia. Ale przykładowo pracownik administracyjno – biurowy w branży handlowej nie tylko pracuje przy biurku, ale też często prowadzi samochód w celach służbowych, transportuje przesyłki, kontaktuje się z klientami, ponosi finansową odpowiedzialność przed pracodawcą. Albo administrator budynku – nie tylko „wypełnia papiery”, ale też porusza się po terenie robót, wchodzi na dachy budynku (co jest pracą na wysokości), prowadzi samochód służbowy.
  • Zwykle to właśnie pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych są kierowani do różnych dodatkowych zadań, jak np. zapewnienie pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach przy pracy, kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą w razie pożaru – mamy więc stres, zagrożenie i odpowiedzialność.
  • Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych są narażeni na szereg schorzeń związanych z układem szkieletowo-mięśniowym, stresem. Jest to też grupa najczęściej dotknięta mobbingiem, poniżaniem, przemocą seksualną, które są przyczynami problemów psychicznych.
  • W ustawie znajduje się także bardzo ważny zapis, iż szkolenie okresowe dla danych grup nie jest wymagane, chyba, że z oceny ryzyka wynika, iż jest to konieczne. W ocenie ryzyka znajdziemy występujące czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne i psychospołeczne, ale też absencję chorobową, wypadki przy pracy i to powinno być podstawą przeprowadzania szkoleń okresowych.
  • Pracodawca musi zrobić wszystko, by zapewnić bezpieczne warunki pracy. Służba zaś bhp ma informować na bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach, przedstawiać wnioski dotyczące ergonomii pracy, organizacji czy metod pracy na poszczególnych stanowiskach.
  • Dzięki RZETELNIE przeprowadzonym szkoleniom bhp pracownik nabywa określoną wiedzę dotyczącą zagrożeń, na jakie jest narażony i sposobów ich ograniczenia. Uczy się prawidłowych reakcji w sytuacjach awaryjnych.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Kategorie
Aktualności

Kraków szkolimy…

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach… dzisiaj kolejna grupa osób zdobyła kolejny poziom ku sukcesowi…wykazali się profesjonalizmem podczas szkolenia i egzaminu… brawo Wy👍😉
Kategorie
Aktualności

Brawo Wy…

Cześć wszystkim… trwa kolejny tydzień szkoleniowy… uczestnicy jak zawsze uśmiechnięci, nawet gdy takie szkolenia kończą się późnym wieczorem… potwierdzamy tym samym, że na naszych szkoleniach nie może być nudy… dziękujemy za świetne grupy szkoleniowe, za atmosferę, która w czasie szkoleń nam wspólnie towarzyszy… działamy dla Was, z Wami i tak do końca świata i jeden dzień dłużej… jutro pomachamy Wam z Krakowa…

Kategorie
Aktualności

STYCZEŃ W AKADEMII


Hej hej… za nami intensywny pierwszy miesiąc nowego roku 2019. Realizujemy z pasją swoje zadania… Dokonaliśmy przeglądu w ponad 50 obiektach sprzętu przeciwpożarowego, dróg ewakuacji, znaków ppoż i bhp i widzimy, że pracodawcy, zarządcy obiektów są coraz bardziej świadomi tego, jak ważne jest bezpieczeństwo. Styczeń również przebiegał pod znakiem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140), nakazującym przeszkolenie w tym zakresie wszystkich pracowników szkół i placówek. Oprócz tego realizowaliśmy wcześniej rozpoczęte projekty. I to co najważniejsze… Cieszymy się z tego, że nam Państwo zaufaliście, podpisując umowy współpracy i to grono zdecydowanie się powiększyło. Przed nami ciekawe kolejne miesiące – nowe projekty i pomysły. Świadomość tego, że spełniamy Państwa oczekiwania mobilizuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy i osobistego rozwoju.